backruocongdoan
Tìm kiếm
b
c
d
e
60
Online: 8
Day: 24
Week: 299
Visitors: 93567

Cập nhật hình ảnh hoạt động Công đoàn cơ sở

 

Kính gửi: BCH Công đoàn cơ sở

Để chuẩn bị cho Đại hội Công doàn Trường Đại học Nông lâm TP.HCM nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn trường thông báo đến Công đoàn cơ sở vào link hình ảnh Công đoàn của đơn vị mình và thêm các hình ảnh hoạt động của đơn vị vào thư mục.

Trân trọng! 

1Công đoàn Trường - Thi đua khen thưởng
2Công đoàn Trường - Hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể thao
3Công đoàn Trường - Hội nghị, hội thảo, chuyên đề
4Công đoàn Trường - hoạt động Từ thiện
5Công đoàn Trường - Hoạt động Nữ công
6Công đoàn Khoa Khoa học Sinh học
7Công đoàn BM Lý luận Chính trị
8Công đoàn Khoa Chăn nuôi Thú y
9Công đoàn Khoa Cơ khí Công nghệ
10Công đoàn Khoa Công nghệ Thông tin
11Công đoàn Khoa Công nghệ Hóa học - Thực phẩm
12Công đoàn Khoa Khoa học
13Công đoàn Khoa Kinh tế 
14Công đoàn Khoa Lâm nghiệp 
15Công đoàn Khoa Môi trường Tài nguyên
16Công đoàn Khoa Ngoại ngữ Sư phạm
17Công đoàn Khoa Nông Học
18Công đoàn Khoa Quản lý đất đai - BĐS
19Công đoàn Khoa Thủy Sản
20Công đoàn P. CTSV - TTHTSVQHDN
21Công đoàn P. Đào tạo
22Công đoàn P. HC
23Công đoàn P. HTQT-SĐH
24Công đoàn P. KHTC
25Công đoàn P. QLNCKH
26Công đoàn P. QTVT
27Công đoàn P. TCCB
28Công đoàn Thư Viện
29Công đoàn TT DV sinh viên - Y tế
30Công đoàn TT Khảo thí 
31Công đoàn TT NC-CGKHCN
32Công đoàn TT NC-UDCNĐC
33Công đoàn TT Ngoại ngữ
34Công đoàn TT Tin Học 
35Công đoàn Văn phòng Đoàn thể - TT GD
36

Công đoàn Viện CNSH-MT

37

Hình ảnh Hội nghị CBVC và đại hội công đoàn cơ sở

Hình ảnh hoạt động
khoacntpcongdoan1319888990_572706511350565_4325102836615825460_ng7
hac01810hac01870hac02139hac02048hac02287

Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 202. Nhà Thiên Lý - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

ĐT: 028.37245122 - Email: vpcongdoan@hcmuaf.edu.vn

 

1
Bạn cần hỗ trợ?