backruocongdoan
Tìm kiếm
b
c
d
e
60
Online: 6
Day: 20
Week: 299
Visitors: 93558

BCH Công đoàn trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhiệm kỳ XVI (2017 - 2022)

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

1.

Hoàng Thị Mỹ Hương

Chủ tịch

- Phụ trách chung

- Phụ trách Ban Nữ công

- Phụ trách Bộ phận kế toán, văn phòng công đoàn

2.

Đặng Kiên Cường

Phó Chủ tịch

- Phụ trách Ban Tuyên giáo

Phụ trách UBKT

3

Nguyễn Thị Mai

- Ủy viên .BTV

- Chủ nhiệm UBKT

- Chủ nhiệm UBKT

- Phụ trách Ban Chuyên môn – Chính sách Pháp luật.

4.

Lê Thị Kim Dung

- Ủy viên .BTV

Trưởng ban Nữ công

5.

Huỳnh Nguyệt Anh

- Ủy viên BCH

PhóTrưởng ban Nữ công – Phụ trách

6.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Ủy viên BCH

Ủy viên ban Nữ công

7.

Trần Kim Khánh

- Ủy viên BCH

Ủy viên ban Nữ công

8.

Huỳnh Văn Biết

Ủy viên .BTV

Trưởng ban Tuyên giáo

9.

Nguyễn Trọng Thể

Ủy viên BCH

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

10.

Hồ Tấn Quốc

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

11.

Trần Hữu Minh

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

12.

Nguyễn Lưu Nguyễn

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

13

Lê Hữu Ngọc

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

14.

Trần Thị Lệ Minh

Ủy viên BCH

Trưởng ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

15.

Nguyễn Văn Trai

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động
khoacntpcongdoan1319888990_572706511350565_4325102836615825460_ng7
hac01810hac01870hac02139hac02048hac02287

Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Phòng 202. Nhà Thiên Lý - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

ĐT: 028.37245122 - Email: vpcongdoan@hcmuaf.edu.vn

 

1
Bạn cần hỗ trợ?