LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM

CĐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

            Tp. HCM, ngày 2 tháng 11 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NHIỆM KỲ XV

Quý Thầy Cô vui lòng xem chi tiết trong các tập tin đính kèm:

1. Nghị quyết

2. Phương hướng nhiệm vụ công tác

3. Quyết định qui chế

4. Qui chế hoạt động

 

Số lần xem trang : :3788
Nhập ngày : 10-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Qui chế hoạt động BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 14

Các hoạt động từ thiện - xã hội(01-04-2014)

Đơn, Giấy đề nghị(01-04-2014)

Qui chế Thu Chi Nội bộ Công đoàn 2013(21-03-2013)

Mẫu đơn xin gia nhập Công đoàn(19-12-2011)

Phân công phụ trách Công đoàn bộ phận(13-12-2011)

Mẫu Biên Bản(29-09-2011)

Nội dung qui chế hoạt động BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 14(01-04-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn sáu bốn một

Xem trả lời của bạn !