KÍnh gửi Quý Thầy Cô, Công đoàn viên danh sách Gia đình Tiểu biểu

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
    TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2012
         
DANH SÁCH GIA ĐÌNH TIÊU BIỂU 2012
         
TT HỌ TÊN CHỒNG  HỌ TÊN VỢ ĐƠN VỊ  GHI CHÚ
1 Lê Quang Thông  Ngô Hồng Phượng  K. CNTY  
2 Võ Ngọc Bảo  Võ Thị Trà An K. CNTY  
3 Nguyễn Quốc Minh  Hoàng T Hương Giang P. NCKH  
4 Đặng Văn Công Lê Thị Phụng TT NC & CGKHCN  
5 Trần Văn Tranh  Nguyễn Thị Nho Ký Túc Xá  
6 Chồng mất Hồ Thị Mai Ký Túc Xá  
7 Đinh Thế Nhân Ng Thụy Đan Thanh K. Thủy Sản  
8 Nguyễn Hữu Long Ng T Ngọc Mai  K. CNTP  
9 Nguyễn Hiếu Phương  Vũ Thị Hạnh TT Ngoại Ngữ  
10 Hoàng Xuân Lộc Lê Thị Ngân Vang  K. NN-SP  
11 Ng Nhật Phương Trần Thị Lệ Minh BM CNSH  
12 Nguyễn Minh Cảnh Cao Thị Anh Thy K. Lâm Nghiệp  
13 Lê Tấn Phước Nguyễn Ngọc Mai P. H Chính  
14 Trần Hữu Minh Trần Thị Thu Huyền VP ĐT  
15 Nguyễn Văn Quý  Lê Thị Tường Vân K. Khoa Học  
16 Ng Văn Công Chính  Phạm Thị Nguyên Chi P. QTVT  
17 Nguyễn Ngọc Huấn  Lê T Kim Lan P. QTVT  
18 Trần Minh Hảo  Trần Thị Kim Hòa TTTH  
19 Ngô Thị Minh Thê  Trương Trần Quang Phương K. MT - TN  
20 Ng Thị Minh Thư  Dương Tuấn Anh K. MT - TN  
21 Trần Văn Tuấn  Trần Đỗ Xuân Dung K. Cơ Khí  
22 Nguyễn Văn Kiệp Nguyễn T Tuyết Hạnh K. Cơ Khí  
23 Hồ Quý Thạch  Lê Thị Kim Chi BM LLCT  
24 Nguyễn Minh Quang  Võ Thị Thúy Huệ Viện CNSH-MT  
25 Lê Đình Duy Phan Thị Xuân Trang Viện CNSH-MT  
         
      TM. BCH CÔNG ĐOÀN
      CHỦ TỊCH
         
         
         
      Nguyễn Thị Phương Linh

 

Số lần xem trang : :3963
Nhập ngày : 20-06-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Ban Nữ công

KẾT QUẢ HỘI THI DUYÊN DÁNG ÁO DÀI NĂM 2018(20-03-2018)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2018 (30-01-2018)

Thông báo về hoạt động 8/3/2017(23-02-2017)

Thông báo Về kế hoạch tổ chức hoạt động nhân Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2017(15-02-2017)

Thông báo V/v: Tổ chức Kỷ niệm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016 (20-10-2016)

Thông báo V/v Hủy chuyến đi Về nguồn tại Căn cứ Minh Đạm, Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu(20-10-2016)

Thông báo bình xét thi đua danh hiệu Phụ Nữ năm học 2015-2016(20-10-2016)

Thông báo: Kế hoạch Tổ chức Kỷ niệm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2015(24-09-2015)

Kế hoạch 8/3/2014(17-02-2014)

Thông tin Tuyên truyền và Tham gia thi Bình đằng giới 2012(18-09-2012)

Danh sách Học sinh giỏi, tiên tiến năm học 2011-2012(20-06-2012)

Ngày Hội Ẩm thực 8/3/2011(19-04-2011)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai không ba hai

Xem trả lời của bạn !