THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.

Chi tiết trong tập tin đính kèm <Thongtu119>

Số lần xem trang : :3760
Nhập ngày : 03-02-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Chỉ thị, Thông tư, Quyết định

Quyết định Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017(29-01-2016)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không một sáu không

Xem trả lời của bạn !