I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

-Đại diện, chăm lo và  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ). Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

-Tuyên truyền, vận động và giáo dục CBVCLĐ phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, của CBVCLĐ; tham gia và tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ giảng dạy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

-Đại diện và tổ chức CBVCLĐ tham gia quản lý nhà trường, quản lý nhà nước, quản lý chuyên môn. Trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1975. Từ một đơn vị có khoảng 250 công đoàn viên với 12 công đoàn bộ phận, đến nay (01/2013), Công đoàn Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đã có 923 công đoàn viên (trong tổng số 930 lao động) với 32 Công đoàn bộ phận.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự quan tâm hỗ trợ của Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các cấp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Liên đoàn, của Ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo và các Ban, Ngành của Liên đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, được sự đồng thuận của đại bộ phận công đoàn viên đã luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào công đoàn, tất cả là những nhân tố không thể thiếu để quyết định sự thành công trong hoạt động của tập thể công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hằng năm Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, học tập chính trị, các Hội thi tìm hiểu Đảng, tìm hiểu các danh nhân, lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, báo cáo chuyên đề, tuyên truyền pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao, nữ công,… nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho công đoàn viên và tạo điều kiện để công đoàn viên có những giờ phút thư giãn, thoải mái. Công đoàn trường đã tham gia nhiều hoạt động cấp Liên đoàn, cấp thành phố và đạt nhiều giải thưởng cao.

Các phong trào thi đua do Công đoàn Trường phát động đều được công đoàn viên ủng hộ nhiệt tình. Trong đó, nổi bật là thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành nhằm xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và viên chức lao động để đủ sức đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ theo nhu cầu xã hội.

Công đoàn Trường đã làm tốt vai trò là người giám sát, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-VC-LĐ, kịp thời đề xuất và phối hợp với chính quyền thực hiện và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước, nhất là đối với lao động nữ và CB-VC-LĐ trẻ. Vận động CB-VC-LĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác từ thiện xã hội cũng được Công đoàn Trường tích cực hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Công đoàn trường đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà công vụ cho giáo viên, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, … (tiêu biểu là công trình xây dựng 3 nhà công vụ cho giáo viên xã Đắc Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, tổng giá trị công trình là 112 triệu đồng, xây nhà công vụ cho tỉnh Bình Phước, Tây Ninh), vận động công đoàn viên đóng góp cho quỹ Vì người nghèo Thành phố, ủng hội đồng bào các tỉnh, thành bị thiên tai, lũ lụt, hiến máu nhân đạo,….

III. KHEN THƯỞNG

- Huân chương Lao động hạng Ba (2001)

- Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008.

- Cờ thi đua của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008.

- Cờ luân lưu của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhất khối ĐH-CĐ TP.Hồ Chí Minh 6 năm liền (2001 - 2007).

- Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho đơn vị xuất sắc: 2008 – 2009, 2009 – 2010.

- Nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về: xây dựng tổ chức Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc, công tác nữ công, công tác xã hội - từ thiện.

IV. NHÂN SỰ

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ:

1975-1984: Nguyễn Trí Tiến

1984-1992: Trương Hoài Châu

1992-1994: Trần Thanh Phong

1994-2000: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

2000-2003: Lê Thị Phương Hồng

2003-2005: Lê Thị Phương Hồng

2005-2007: Lê Thị Phương Hồng

2007-2009: Lê Thị Phương Hồng

Tháng 4/2009- 12/2010: Lê Hữu Trung

Tháng 1/2011 -12/2012: Nguyễn Thị Phương Linh 

Tháng 12/2012 - 5/2015: Nguyễn Thị Phương Linh

Tháng 5/2015: Hoàng Thị Mỹ Hương

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XV (2015-2017)

1. Hoàng Thị Mỹ Hương

Chủ tịch
2. Đặng Kiên Cường
Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UB kiểm tra
3.Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BTV - Trưởng ban Chính sách - PL

4. Lê Thị Kim Dung
Ủy viên BTV - Trưởng ban Nữ công
5. Nguyễn Văn Trai
Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo
6. Trần Lệ Minh
Ủy viên BTV
7. Huỳnh Thị Cẩm Loan

Ủy viên BCH

8. Huỳnh Nguyệt Anh
Ủy viên BCH
9. Nguyễn Trọng Thể
Ủy viên  BCH
10. Lê Hữu Ngọc
Ủy viên BCH
11. Nguyễn  Lưu Nguyễn
Ủy viên BCH
12. Hồ Tấn Quốc
Ủy viên BCH
13. Huỳnh Văn Biết
Ủy viên BCH
14. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ủy viên BCH
15. Trần Kim Khánh
Ủy viên BCH
 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XV (2012-2015)

1. Nguyễn Thị Phương Linh

Chủ tịch
2. Đặng Kiên Cường
Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UB kiểm tra
3. Lê Thị Kim Chi

Ủy viên BTV

4. Hoàng Thị Mỹ Hương
Ủy viên BTV - Trưởng ban Nữ công
5.  Nguyễn Thị Vân Khanh
Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo
6. Lê Thị Kim Dung
Ủy viên BCH
7. Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BCH

8. Huỳnh Thị Cẩm Loan
Ủy viên BCH
9. Trần Thị Lệ Minh
Ủy viên  BCH
10. Lê Hữu Ngọc
Ủy viên BCH
11. Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Ủy viên BCH
12. Hồ Tấn Quốc
Ủy viên BCH
13. Nguyễn Tiến Thành
Ủy viên BCH
14. Nguyễn Văn Trai
Ủy viên BCH
15. Huỳnh Văn Biết
Ủy viên BCH

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XIV (2010-2012)

1. Nguyễn Thị Phương Linh:

Chủ tịch
2. Trần Thị Thu Thủy
Phó Chủ tịch
3. Lê Hữu Trung

Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UB kiểm tra công đoàn

4. Nguyễn Hùng Tâm
Ủy viên Ban Thường vụ
5. Lê Thị Kim Chi
Ủy viên Ban Thường vụ
6. Nguyễn Văn Trai
Ủy viên BCH
7. Nguyễn Thị Vân Khanh

Ủy viên BCH

8. Nguyễn Thị Mai
Ủy viên BCH
9. Hoàng Thị Mỹ Hương
Ủy viên  BCH
10. Tôn Nữ Gia Ái
Ủy viên BCH
11. Trần Thị Lệ Minh
Ủy viên BCH
12. Trần Vĩnh Phúc
Ủy viên BCH
13. Đặng Kiên Cường
Ủy viên BCH
14. Nguyễn Minh Cảnh
Ủy viên BCH
15. Lê Hữu Ngọc
Ủy viên BCH

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XIII (2007-2010)

(Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 4 năm 2009)

1. Lê Thị Phương Hồng:                   Chủ tịch

2. Lê Hữu Trung:                               Phó Chủ tịch

3. Trần Đình Lý:                                Ủy viên Ban Thường vụ

4. Trần Thị Thanh:                              Ủy viên Ban Thường vụ

5. Trần Thị Thu Thủy:                        Ủy viên Ban Thường vụ

6. Tôn Nữ Gia Ái:                              Ủy viên BCH Công đoàn

7. Lê Thị Bình:                                   Ủy viên BCH Công đoàn

8. Trần Văn Chính:                             Ủy viên BCH Công đoàn

9. Trương Mai Hồng:                        Ủy viên BCH Công đoàn

10. Hoàng Thị Mỹ Hương:                Ủy viên BCH Công đoàn

11.Trần Đình Hương:                        Ủy viên BCH Công đoàn

12. Nguyễn Thị Vân Khanh:              Ủy viên BCH Công đoàn

13. Nguyễn Thị Phương Linh:          Ủy viên Ban Thường vụ

14. Nguyễn Thị Mai:                         Ủy viên BCH Công đoàn

15. Trần Vĩnh Phúc:                          Ủy viên BCH Công đoàn

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XIII (2007-2010)

(Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010)

1. Lê Hữu Trung:                               Chủ tịch

2. Trần Thị Thanh:                              Phó Chủ tịch

3. Nguyễn Thị Phương Linh:            Ủy viên Ban Thường vụ

4. Trần Đình Lý:                                Ủy viên Ban Thường vụ

5. Trần Thị Thu Thủy:                        Ủy viên Ban Thường vụ

6. Tôn Nữ Gia Ái:                              Ủy viên BCH Công đoàn

7. Lê Thị Bình:                                   Ủy viên BCH Công đoàn

8. Lê Thị Kim Chi:                            Ủy viên BCH Công đoàn

9. Trần Văn Chính:                             Ủy viên BCH Công đoàn

10. Trương Mai Hồng:                      Ủy viên BCH Công đoàn

11. Hoàng Thị Mỹ Hương:                Ủy viên BCH Công đoàn

12. Trần Đình Hương:                       Ủy viên BCH Công đoàn

13. Nguyễn Thị Vân Khanh:              Ủy viên BCH Công đoàn

14. Nguyễn Thị Mai:                         Ủy viên BCH Công đoàn

15. Trần Vĩnh Phúc:                          Ủy viên BCH Công đoàn

 

Số lần xem trang : :5146
Nhập ngày : 01-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :11-09-2015

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba hai chín năm