TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     VIỆT NAM                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
 
   
 

         Số:    238 /HD-TLĐ                     Hà Nội, ngày  04  tháng  3 năm 2014

 

 

HƯỚNG DẪN

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tập tin đính kèm

Số lần xem trang : :3658
Nhập ngày : 25-08-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Luật

Luật Công đoàn 2012(10-12-2012)

“Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội”(18-04-2011)

LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM NĂM 2004(19-08-2010)

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI(19-08-2010)

LUẬT CÔNG ĐOÀN(19-08-2010)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bảy một một

Xem trả lời của bạn !