THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM SỐ 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.

Chi tiết trong tập tin đính kèm <Thongtu119>

Trang liên kết