ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (DO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X THÔNG QUA NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2008)

 

Quy định gồm 4 Chương với 20 Điều.

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu ba hai sáu

Xem trả lời của bạn !