ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (DO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X THÔNG QUA NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2008)

 

Quy định gồm 4 Chương với 20 Điều.

Trang liên kết