QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Luật số: 12/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

CÔNG ĐOÀN

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Quý Thầy Cô vui lòng xem trong tập tin đính kèm (TẠI ĐÂY)

Số lần xem trang : :3737
Nhập ngày : 10-12-2012
Điều chỉnh lần cuối :

Luật

Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam(25-08-2015)

“Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội”(18-04-2011)

LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM NĂM 2004(19-08-2010)

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI(19-08-2010)

LUẬT CÔNG ĐOÀN(19-08-2010)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm chín bốn tám

Xem trả lời của bạn !