Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội”. Cuốn sách được trình bày thành hai phần như sau:

Phần thứ nhất: Về Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội (gồm 116 câu);

Phần thứ hai: Một số tình huống trong quá trình bầu cử (gồm 16 câu).

 

LỜI GIỚI THIỆU

 

Thực hiện chủ trương của Đảng về việc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII đã ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ được tổ chức cùng một ngày và có nhiều điểm mới so với các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội các khóa trước.

Ngày 21 tháng 01 năm 2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 vào ngày chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2011. Đây sẽ là ngày hội của toàn dân, có ý nghĩa chính trị to lớn trong đời sống xã hội của đất nước. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, nhân dân ta thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho các tầng lớp dân cư, các thành phần xã hội vào Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, để thay mặt nhân dân thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do dân nhân dân và vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, công dân và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban Công tác đại biểu tổ chức biên soạn cuốn sách “Hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội”. Cuốn sách gồm một số nội dung cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và những nội dung liên quan đến việc bầu cử đại biểu Quốc hội từ khâu chuẩn bị, triển khai, tổ chức và kết thúc cuộc bầu cử. Cuốn sách được trình bày thành hai phần như sau:

Phần thứ nhất: Về Quốc hội và bầu cử đại biểu Quốc hội (gồm 116 câu);

Phần thứ hai: Một số tình huống trong quá trình bầu cử (gồm 16 câu).

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, có thể chưa đề cập hết các vấn đề bạn đọc quan tâm. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu.

Toàn bộ Nội dung cuốn sách vui lòng tải từ file theo link:

data/file/HOI_-_DAP_VE_BAU_CU_QH_13.doc

Số lần xem trang : :3830
Nhập ngày : 18-04-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Luật

Hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam(25-08-2015)

Luật Công đoàn 2012(10-12-2012)

LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM NĂM 2004(19-08-2010)

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI(19-08-2010)

LUẬT CÔNG ĐOÀN(19-08-2010)

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám một năm một

Xem trả lời của bạn !