I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Đại diệnchăm lo và  bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ). Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

Tuyên truyền, vận động và giáo dục CBVCLĐ phát huy quyền làm chủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân, của CBVCLĐ; tham gia và tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ giảng dạy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại diện và tổ chức CBVCLĐ tham gia quản lý nhà trườngquản lý nhà nước, quản lý chuyên môn. Trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1975. Từ một đơn vị có khoảng 250 công đoàn viên với 33 công đoàn bộ phận, đến nay (01/2018), Công đoàn Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh đã có 845 công đoàn viên (trong tổng số 930 lao động) với 33 Công đoàn bộ phận.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự quan tâm hỗ trợ của Ban Giám hiệu và Lãnh đạo các cấp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Liên đoàn, của Ban Cán sự Giáo dục và Đào tạo và các Ban, Ngành của Liên đoàn và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, được sự đồng thuận của đại bộ phận công đoàn viên đã luôn hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động phong trào công đoàn, tất cả là những nhân tố không thể thiếu để quyết định sự thành công trong hoạt động của tập thể công đoàn Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Hằng năm Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, học tập chính trị, các Hội thi tìm hiểu Đảng, tìm hiểu các danh nhân, lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, báo cáo chuyên đề, tuyên truyền pháp luật, hoạt động văn nghệ, thể thao, nữ công,… nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho công đoàn viên và tạo điều kiện để công đoàn viên có những giờ phút thư giãn, thoải mái. Công đoàn trường đã tham gia nhiều hoạt động cấp Liên đoàn, cấp thành phố và đạt nhiều giải thưởng cao.

Các phong trào thi đua do Công đoàn Trường phát động đều được công đoàn viên ủng hộ nhiệt tình. Trong đó, nổi bật là thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành nhằm xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và viên chức lao động để đủ sức đáp ứng đầy đủ những yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ theo nhu cầu xã hội.

Công đoàn Trường đã làm tốt vai trò là người giám sát, đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CB-VC-LĐ, kịp thời đề xuất và phối hợp với chính quyền thực hiện và chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước, nhất là đối với lao động nữ và CB-VC-LĐ trẻ. Vận động CB-VC-LĐ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác từ thiện xã hội cũng được Công đoàn Trường tích cực hưởng ứng bằng những hoạt động thiết thực, có hiệu quả. Công đoàn trường đã xây dựng nhiều nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà công vụ cho giáo viên, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, … (tiêu biểu là công trình xây dựng 3 nhà công vụ cho giáo viên xã Đắc Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum, tổng giá trị công trình là 112 triệu đồng, xây nhà công vụ cho tỉnh Bình Phước, Tây Ninh), vận động công đoàn viên đóng góp cho quỹ Vì người nghèo Thành phố, ủng hội đồng bào các tỉnh, thành bị thiên tai, lũ lụt, hiến máu nhân đạo,….

 

III. KHEN THƯỞNG

-         Huân chương Lao động hạng Ba (2001).

-         Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008.

-          Cờ thi đua của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008.

-          Cờ luân lưu của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhất khối ĐH-CĐ TP.Hồ Chí Minh 6 năm liền (2001 - 2007).

-         Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh cho đơn vị xuất sắc: 2008 – 2009, 2009 – 2010.

-         Nhiều Bằng khen của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về: xây dựng tổ chức Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc, công tác nữ công, công tác xã hội - từ thiện.

IV. NHÂN SỰ

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ:

1975 - 1984: Nguyễn Trí Tiến

1984 -1992: Trương Hoài Châu

1992 - 1994: Trần Thanh Phong

1994 - 2000: Nguyễn Thị Tuyết Thanh

2000 - 2003: Lê Thị Phương Hồng

2003 - 2005: Lê Thị Phương Hồng

2005 - 2007: Lê Thị Phương Hồng

2007 - 2009: Lê Thị Phương Hồng

Tháng 4/2009- 12/2010: Lê Hữu Trung

Tháng 1/2011 -12/2012: Nguyễn Thị Phương Linh

Tháng 12/2012 - 5/2015: Nguyễn Thị Phương Linh

Tháng 5/2015 - 2017: Hoàng Thị Mỹ Hương

2017 - 2022: Hoàng Thị Mỹ Hương  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XVI (2017 – 2022)

TT

HỌ VÀ TÊN

 

CHỨC VỤ

 

NHIỆM VỤ

1.

Hoàng Thị Mỹ Hương

Chủ tịch

- Phụ trách chung

- Phụ trách Ban Nữ công

- Phụ trách Bộ phận kế toán, văn phòng công đoàn

2.

Đặng Kiên Cường

Phó Chủ tịch

- Phụ trách Ban Tuyên giáo

- Phụ trách UBKT

3

Nguyễn Thị Mai

- Ủy viên .BTV

- Chủ nhiệm UBKT

- Chủ nhiệm UBKT

- Phụ trách Ban Chuyên môn – Chính sách Pháp luật.

 

Lê Phương Lan

Ủy viên UBKT

Ủy viên UBKT

 

Trần Thế Phong

Ủy viên UBKT

Ủy viên UBKT

 

Đoàn Ngọc Trung

Ủy viên UBKT

Ủy viên UBKT

 

Lê Hoài Ninh

Ủy viên UBKT

Ủy viên UBKT

4.

Lê Thị Kim Dung

- Ủy viên .BTV

Trưởng ban Nữ công

5.

Huỳnh Nguyệt Anh

- Ủy viên BCH

PhóTrưởng ban Nữ công – Phụ trách

6.

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

- Ủy viên BCH

Ủy viên ban Nữ công

7.

Trần Kim Khánh

- Ủy viên BCH

Ủy viên ban Nữ công

 

Huỳnh Thị Cẩm Loan

Ban Nữ công

Thành viên cộng tác ngoài BCH

 

Lê Thị Thanh

Ban Nữ công

Thành viên cộng tác ngoài BCH

 

Ngô Thị Minh Thê

Ban Nữ công

Thành viên cộng tác ngoài BCH

8.

Huỳnh Văn Biết

Ủy viên .BTV

Trưởng ban Tuyên giáo

9.

Nguyễn Trọng Thể

Ủy viên BCH

Phó Trưởng ban Tuyên giáo

10.

Hồ Tấn Quốc

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

11.

Trần Hữu Minh

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

12.

Nguyễn Lưu Nguyễn

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

13

Lê Hữu Ngọc

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Tuyên giáo

 

Bùi Minh Tâm

Ban Tuyên giáo

Thành viên bên ngoài BCH

 

Nguyễn Đình Trưởng

Ban Tuyên giáo

Thành viên bên ngoài BCH

 

Tô Tấn Long

Ban Tuyên giáo

Thành viên bên ngoài BCH

 

Phan Hoàng Vũ

Ban Tuyên giáo

Thành viên bên ngoài BCH

 

Nguyễn Xuân Cường

Ban Tuyên giáo

Thành viên bên ngoài BCH

14.

Trần Thị Lệ Minh

Ủy viên BCH

Trưởng ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

15.

Nguyễn Văn Trai

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

Đặng Kiên Cường

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

Huỳnh Nguyệt Anh

Ủy viên BCH

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

Huỳnh Văn Biết

Ủy viên .BTV

Ủy viên ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

 

Nguyễn Kiên Cường

Ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

Thành viên cộng tác ngoài BCH- hỗ trợ công tác chuyên môn về Quan hệ doanh nghiệp

 

Mai Anh Thơ

Ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

Thành viên cộng tác ngoài BCH- hỗ trợ công tác chuyên môn về Kiểm định chất lượng

 

Nguyễn Tri Quang Hưng

Ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

Thành viên cộng tác ngoài BCH- hỗ trợ công tác chuyên môn về Nghiên cứu khoa học

 

Lê Thành Hưng

Ban Chuyên môn – Chính sách pháp luật

Thành viên cộng tác ngoài BCH- hỗ trợ công tác chuyên môn về Khởi nghiệp

 

 

1. Hoàng Thị Mỹ Hương

Chủ tịch

2. Đặng Kiên Cường

Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UB kiểm tra

3.Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BTV - Trưởng ban Chính sách - PL

4. Lê Thị Kim Dung 

Ủy viên BTV - Trưởng ban Nữ công

5. Nguyễn Văn Trai

Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo

6. Trần Lệ Minh

Ủy viên BTV

7. Huỳnh Thị Cẩm Loan

Ủy viên BCH

8. Huỳnh Nguyệt Anh

Ủy viên BCH

9. Nguyễn Trọng Thể

Ủy viên  BCH

10. Lê Hữu Ngọc

Ủy viên BCH

11. Nguyễn  Lưu Nguyễn

Ủy viên BCH

12. Hồ Tấn Quốc

Ủy viên BCH

13. Huỳnh Văn Biết

Ủy viên BCH

14. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Ủy viên BCH

15. Trần Kim Khánh

Ủy viên BCH

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XV (2015-2017)

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XV (2012-2015)

1. Nguyễn Thị Phương Linh:

Chủ tịch

2. Trần Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

3. Lê Hữu Trung

Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UB kiểm tra công đoàn

4. Nguyễn Hùng Tâm

Ủy viên Ban Thường vụ

5. Lê Thị Kim Chi

Ủy viên Ban Thường vụ

6. Nguyễn Văn Trai

Ủy viên BCH

7. Nguyễn Thị Vân Khanh

Ủy viên BCH

8. Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BCH

9. Hoàng Thị Mỹ Hương

Ủy viên  BCH

10. Tôn Nữ Gia Ái

Ủy viên BCH

11. Trần Thị Lệ Minh

Ủy viên BCH

12. Trần Vĩnh Phúc

Ủy viên BCH

13. Đặng Kiên Cường

Ủy viên BCH

14. Nguyễn Minh Cảnh

Ủy viên BCH

15. Lê Hữu Ngọc

Ủy viên BCH

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM  KỲ XIV (2010-2012)

1. Nguyễn Thị Phương Linh:

Chủ tịch

2. Trần Thị Thu Thủy

Phó Chủ tịch

3. Lê Hữu Trung

Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UB kiểm tra công đoàn

4. Nguyễn Hùng Tâm

Ủy viên Ban Thường vụ

5. Lê Thị Kim Chi

Ủy viên Ban Thường vụ

6. Nguyễn Văn Trai

Ủy viên BCH

7. Nguyễn Thị Vân Khanh

Ủy viên BCH

8. Nguyễn Thị Mai

Ủy viên BCH

9. Hoàng Thị Mỹ Hương

Ủy viên  BCH

10. Tôn Nữ Gia Ái

Ủy viên BCH

11. Trần Thị Lệ Minh

Ủy viên BCH

12. Trần Vĩnh Phúc

Ủy viên BCH

13. Đặng Kiên Cường

Ủy viên BCH

14. Nguyễn Minh Cảnh

Ủy viên BCH

15. Lê Hữu Ngọc

Ủy viên BCH

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIII (2007-2010)

(Từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 4 năm 2009)

1. Lê Thị Phương Hồng

Chủ tịch

2. Lê Hữu Trung

Phó Chủ tịch

3. Trần Đình Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

4. Trần Thị Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

5. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ

Tôn Nữ Gia Ái                            

Ủy viên BCH

7. Lê Thị Bình                                  

Ủy viên BCH

 8. Trần Văn Chính                            

Ủy viên BCH

 9. Trương Mai Hồng                    

Ủy viên  BCH

10. Hoàng Thị Mỹ Hương                

Ủy viên BCH

 11.Trần Đình Hương                        

Ủy viên BCH

 12. Nguyễn Thị Vân Khanh              

Ủy viên BCH

 13. Nguyễn Thị Phương Linh          

Ủy viên BCH

 14. Nguyễn Thị Mai                         

Ủy viên BCH

 15. Trần Vĩnh Phúc

Ủy viên BCH

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XIII (2007-2010)

(Từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010)

[[[1. Lê Hữu Trung

Chủ tịch

2. Trần Thị Thanh

Phó Chủ tịch

3. Trần Đình Lý

Ủy viên Ban Thường vụ

4. Trần Thị Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ

5. Trần Thị Thu Thủy

Ủy viên Ban Thường vụ

6.Tôn Nữ Gia Ái                            

Ủy viên BCH

7. Lê Thị Bình                                  

Ủy viên BCH

8. Lê Thị Kim Chi

Ủy viên BCH

 9. Trần Văn Chính                            

Ủy viên BCH

 10. Trương Mai Hồng                    

Ủy viên  BCH

11. Hoàng Thị Mỹ Hương                

Ủy viên BCH

 12.Trần Đình Hương                        

Ủy viên BCH

 13. Nguyễn Thị Vân Khanh              

Ủy viên BCH

 14. Nguyễn Thị Mai                         

Ủy viên BCH

 15. Trần Vĩnh Phúc

Ủy viên BCH

 

 

Số lần xem trang : :5457
Nhập ngày : 01-12-2010
Điều chỉnh lần cuối :04-04-2018

Trang liên kết

 

 

  

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín ba một bốn

Xem trả lời của bạn !