.: Trả lời trực tuyến :.

Mời bạn đạt câu hỏi:(Xem trả lời)

Họ tên :
 
Địa chỉ email :

Nội dung:

Nhập giá trị các số : một không bảy năm hai

Có phải bạn muốn hỏi:

Lưu ý:
- Gõ chữ có dấu tiếng Việt - điều chỉnh kiểu gõ ở góc dưới bên phải màn hình.
- Địa chỉ email hoặc nickname ghi thật chính xác và có dấu @ - để nhận được câu trả lời qua email hoặc tin nhắn.

Xem danh sách các câu trả lời

1 - Nguyễn Thị Phước Thủy-19-08-2010

k/g Thầy, thông báo tổ chức đi tham quan cho Phụ nữ xuất sắc về thời gian xe đón bị sai tháng và dự kiến chương trình tham quan về thời gian tham quan bị sai tháng. Kính gửi Thầy xem và cho cập nhật thông tin lại cám ơn Thầy nhiều


Tổng số câu hỏi:16 / trả lời 1